S
Svetainės medis - Klauskite Panevėžio pedagogų švietimo centras -
Apie mus |Mūsų darbuotojai |Kontaktai |Viešieji pirkimai |Klauskite |Partneriai
Švietimo centro misija

 

Kurti ir įgyvendinti tokias mokymosi aplinkas, kurios tobulintų ir gilintų švietimo institucijų ir jų bendruomenės narių kompetencijas bei leistų efektyviai dalyvauti švietimo kaitoje.

S
Naujienos

 Panevėžio miesto neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės nariai, Panevėžio miesto ir rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo organizatoriai 2016 m. gegužės 18 d. dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje „Panevėžio neformalaus švietimo organizatoriai – dalijimuisi „EPALE“ platformoje“.

Apvalaus stalo diskusijos iniciatorė-Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Vilija Lukošiūnienė. Renginyje aptarėme neformalaus suaugusiųjų švietimo ir mokymosi situaciją Panevėžyje ir Panevėžio rajone, pasidalinome gerosios praktikos pavyzdžiais. Dirbdami grupelėse, diskutavome, kokią veiklą ar jos rezultatus galime pristatyti gausiai suaugusiųjų švietėjų bendruomenei „EPALE“ platformoje, išbandėme tiesioginio informacijos pateikimo į platformą galimybes. 

Renginys vyko Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                            Gegužės 25 d. į Panevėžio mokslo ir technologijų parką rinkosi miesto gimnazijų mokiniai ir mokytojų atstovai – čia vyko diskusija „Gimnazisto sėkminga karjera prasideda sėkmingoje pamokoje?! Sėkmingos pamokos ir efektyvaus mokymosi „akupunktūra“. Diskusiją moderavo LEU dėstytoja, žurnalistė Lidija Laurinčiukienė.

Iš pradžių nedrąsiai jautęsi gimnazistai diskusijai įsibėgėjus drąsiai reiškė savo nuomonę apie tai, kas jiems padeda sėkmingai mokytis, o mokytojai svarstė, kokia pamoka, jų manymu, yra sėkminga.

Charizmatiškoji renginio vedėja Lidija diskusijos pabaigoje paskatino padaryti išvadą. Ir gimnazistai, ir mokytojai šį kartą sutarė: mokymas/is turėtų būti ne tik aktyvus, bet ir įdomus, malonus, sėkmingas procesas. Laiko patikrinta išvada, be abejo, susijusi ir su svarbiausiu Geros mokyklos koncepcijoje paminėtu sėkmingos mokyklos veiklos požymiu - ,,geri ugdymo(si) rezultatai ir turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirtys“.

Norėdamas patirti sėkmę pamokoje, turi tarsi lipti aukštyn mažais laipteliais: nuo žemiausio ,,Kam man to reikia, aš to nedarysiu...“ iki aukščiausio - ,,Aš tai padarysiu, tai juk taip paprasta!“.

Dėkojame visiems, aktyviai dalyvavusiems diskusijoje.   

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 2016 m. gegužės 31 d. 10.00 val. mokyklų vadovus, pavaduotojus ugdymui, socialinius pedagogus kviečiame dalyvauti  seminare „Mediacijos taikymas sprendžiant  konfliktus švietimo įstaigose“

Mediacija – tai kūrybinė ir taiki nesutarimų / ginčų / konfliktų sprendimo technika, kai į juos įsitraukusios šalys, aktyviai dalyvaudamos ir padedamos tarpininko / mediatoriaus, atsisako emocinių atakų, sutrumpina nesutarimo / ginčo / konflikto trukmę ir sukuria visiems priimtiną, pritaikytą konkrečiam atvejui sprendimą, kurį įsipareigoja vykdyti.

Mediatorius gali atstatyti nutrūkusį dialogą tarp šalių ir būti informacijos, interesų ir pageidavimų pateikėju.

Lektorė –  dr. Gražina Čiuladienė, Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, Mediacijos katedra

Seminaro kaina 16,24 Eur., trukmė – 8 akad. val.

Kviečiame registruotis internetu www.ppsc.lt  iki  2016 m.  gegužės 27 d.

Kilus klausimams skambinti tel. 8-45 465546

Seminaras vyks Panevėžio  pedagogų švietimo centre (Topolių al.12, Panevėžys).

Registracija į kvalifikacijos tobulinimo renginius

 

_______________________________________________

Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo kursus "Ekonomikos ir verslumo ugdymas mokykloje"

Birželio 28 dieną planuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai „Ekonomikos ir verslumo ugdymas mokykloje" (40 val.)
 
Programa skirta mokytojams, ketinantiems mokyti ekonomikos ir verslumo pagrindų pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą.

 

Programos trukmė 40 val. (iš jų 30 val.- kontaktinių, 10 val.- savarankiško darbo)

Dalyvių patogumui planuojamos 3 kontaktinės dienos.
Mokymai vyks, jei susirinks ne mažesnė negu 12 žmonių grupė. Preliminari mokymų pirmosios dienos data- birželio 28 d
 Kursų kaina dalyviui 60,90 euro.  Registruotis  čia.     

Jei turite klausimų, skambinkite metodininkei- konsultantei Birutei tel. 8-45-463156; 8 682 53045 arba rašykite el. p.  betules@gmail.com

 

 2016 m. gegužės 23 d. kviečiame į 40 akad. val. mokymus „Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą “

 Mokymų kaina – 60.90 Eur

Renginio vieta – Panevėžio pedagogų švietimo centras, Topolių al.12

 Registracija internetu http://www.semiplius.lt/  

 

 2016 m. gegužės 19 d.  12.00 val. kviečiame į 8 akad. val. renginį - mokymosi laboratoriją „Kaip dalyvaujančiojo mokymosi ir tyrinėjimo veiksme metodais kurti pasitikėjimo, įsiklausymo ir įsitraukimo kupinas mokymosi aplinkas?“

 Renginio kaina – 16. 24 Eur

Renginio vieta – Panevėžio pedagogų švietimo centras (Topolių al.12).

 Registracija http://www.semiplius.lt/  

 Tel. 8-45 46 55 46

 Ugdymo įstaigų vadovus, pavaduotojus, 2016-05-18, 10.00 val.  kviečiame į seminarą  „Viešųjų ir privačių interesų derinimas, korupcijos prevencija švietimo ir kultūros  įstaigose bei atsakomybė už jų pažeidimus“

Seminaro temos:

  • Viešųjų ir privačių interesų derinimo ir korupcijos prevencijos tikslai, sąvokos ir tipai.
  • Įstatymų leidėjo nustatytos interesų konfliktų prevencijos, valdymo ir šalinimo priemonės (pareiga deklaruoti privačius interesus, pareiga vengti intereso konflikto ir nusišalinti, teisės atstovauti apribojimai, tarnybinių teisių apribojimas, dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai).
  • Viešųjų ir privačių interesų derinimo ir korupcijos prevencijos įgyvendinimo kontrolė ir atsakomybė už pažeidimus.

Seminarą veda - Vidmantas Jurgaitis, Mykolo Romerio universiteto lektorius.

Vieta – Panevėžio pedagogų švietimo centras (Topolių al. 12, Panevėžys)

Seminaro kaina  16.24 Eur

Registracija www.semiplius.lt

 Gegužės 3 d. 14 val. Panevėžio pedagogų švietimo centre (Topolių al. 12, Panevėžys) vyks seminaras „Vaiko scenarinis programavimas. Scenarinės teorijos (E. Berne) praktinis taikymas“

 

Po seminaro gebėsite savarankiškai taikyti ugdymo metodus padėsiančius palaikyti aukštą mokinio mokymosi motyvaciją, įvertinti mokinio vystymąsi, identifikuoti mokinio emocinius sunkumus, atpažinti mokinio specialiuosius poreikius, atpažinti skirtingų mokinių požiūrį į mokymąsi, sudominti mokomuoju dalyku, padėti spręsti mokymosi problemas, taikyti įvairias mokymo strategijas ir mokymosi proceso valdymo.


Seminaro turinys:

·         Scenarijaus samprata. Scenarinis programavimas;

·          Scenarijaus formavimosi vaikystėje principai;

·         Tinkamo auklėjimo strategijos. „Gerais norais kelias į pragarą grįstas“ – kaip norėdami gero, nesąmoningai „nukertame sparnus“ ir užprogramuojame vaiką būti pralaimėtoju;

·         Scenarijų tipai, jų analizė;

·         Scenarijaus atpažinimas;

·         Rekomendacijos išėjimui iš scenarijaus. Scenarinio perprogramavimo strategijos.

Lektorius Juris Belte - Konsultavimo patirtis nuo 1997 m. Verslo vadybos bei psichologijos išsilavinimas, taip pat yra sertifikuotas NLP ir koučingo specialistas. Nuo 2002 m. Medicinos Verslo Akademijos įkūrėjas ir vadovas. Šiuo metu veda mokymus bei konsultuoja gyvenimo efektyvumo, vadybos, lyderystės, bendravimo, viešo kalbėjimo, konfliktų valdymo, socialinės ir šeimos psichologijos klausimais.      

Seminaro kaina – 16.24 Eur   

Registracija internetu  http://www.semiplius.lt/

Telefonas pasiteiravimui 8-45 46 55 46

 Gerbiami mokytojai, mokyklų vadovai,

       Pradedame gerosios patirties sklaidos ciklą  „Kolega – kolegai“. 2016-04-12  14.00 val. kviečiame Jus į Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje vyksiančią atvirų durų metodinę-dalykinę popietę ,,Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo I-ąją pakopą, ugdymo tęstinumo užtikrinimas gimnazijose. Sėkmės ir trūkumai.“

 Tai puiki galimybė susipažinti su Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pedagogine patirtimi, pasitarti, ką turime padaryti, kad mokinių pasiekimai būtų dar geresni.

 Registruotis www.semiplius.lt

Renkama grupė mokymams " Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą"Renkama grupė mokymams " Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą"
Suaugusiųjų neformalaus švietimo kovo mėnesio renginiai PanevėžyjeSuaugusiųjų neformalaus švietimo kovo mėnesio renginiai Panevėžyje
 Pedagoginių-psichologinių žinių kursai skirti asmenims, dirbantiems neformaliojo vaikų švietimo mokytojais, Pedagoginių-psichologinių žinių kursai skirti asmenims, dirbantiems neformaliojo vaikų švietimo mokytojais,
Seminaro „Apie tai, kas vyksta pamokoje“ I dalis mokyklų pavaduotojams ugdymuiSeminaro „Apie tai, kas vyksta pamokoje“ I dalis mokyklų pavaduotojams ugdymui
Knygos „Lenos deltoje  ne savo noru“ pristatymasKnygos „Lenos deltoje ne savo noru“ pristatymas 2005.02.29
Seminaras pradinių klasių moktojams bei specialistamsSeminaras pradinių klasių moktojams bei specialistams
Seminaras geografijos mokytojamsSeminaras geografijos mokytojams
Seminaras raštinių darbuotojamsSeminaras raštinių darbuotojams 2005.02.18
Mažųjų dovana pedagogamsMažųjų dovana pedagogams 2005.02.04
Pedagoginių – psichologinių žinių programaPedagoginių – psichologinių žinių programa
Seminaras chemijos mokytojamsSeminaras chemijos mokytojams
2016 metai2016 metai 2005.01.04
Džiugių švenčiųDžiugių švenčių 2015.12.23
KVIEČIAME JUS Į PRISTATYMUS-DISKUSIJASKVIEČIAME JUS Į PRISTATYMUS-DISKUSIJAS
tamotamo
Kviečiame į seminarą ,,Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“Kviečiame į seminarą ,,Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“
Kviečiame į seminarą ,,GIS ir naujos kartos žemėlapių kūrimas“Kviečiame į seminarą ,,GIS ir naujos kartos žemėlapių kūrimas“
Kvietimas į programasKvietimas į programas 2015.11.18
Kvietimas į kūno kultūros seminarąKvietimas į kūno kultūros seminarą
Kviečiame į seminarą „Floristika dabartinėje profesijoje ir tradiciniuose amatuose“Kviečiame į seminarą „Floristika dabartinėje profesijoje ir tradiciniuose amatuose“ 2015.11.18
 
Panevėžio pedagogų švietimo centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Topolių al. 12, LT – 35169 Panevėžys

Tel./fax. 8 45 463156, tel. 8 45 465546
El. paštas info@ppsc.lt

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasInterneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos